представления:
9-ти Юни 2008
начало 19:00 часа

АПАРТАМЕНТЪТ

ул. "Неофит Рилски" #68
София, България

Мултимедийни билети - 7 лв.
(броят на местата е ограничен)
  театрален кино-спектакъл
по текстове на Харолд Пинтър

Биляна Казакова-Угринска
Жанет Йовчева
Петър Пейков

постановка
Антони Райжеков

видео
Мартин Микуш

фотограф
Йовко Ламбрев
с подкрепата на:

Швейцарска Културна
Програма в България


НДФ "13 Века България"

Център за модернизиране
на политики


А:PART:MENTAL